Cijfers

Jaarbeeld 2022

Het is de missie van DrechtDokters om de huisartsen in hun belangrijke en unieke rol als centrale zorgverlener in dit roerige zorglandschap te ondersteunen en te faciliteren, zodat het voor hen mogelijk is om patiëntgerichte zorg te kunnen blijven leveren op een kwalitatief hoog niveau. Dat vraagt om van ons om kritisch te blijven kijken naar waar de zorg thuishoort en welk budget daarbij past.

Algemeen: samen verbeteren we zorg in de regio

115 huisartspraktijken
123 huisartsen – praktijkhouders
43 huisartsen – in dienst van een huisarts
102 waarnemers – werkzaam op de huisartsenpost en in de dagpraktijken
193 doktersassistenten
151 POH PVK

288.100 patiënten aangesloten bij de huisartsenpraktijken

DrechtDokters
Kantoorteam DrechtDokters
83 medewerkers (47,5 fte)
59 triagisten
48 POH GGZ (23,4 fte)

Partnerschap
15 podotherapeuten
24 diëtisten

Toelichting:

  • De opbrengst van de Zorggroep in 2022 bedraagt € 11.461.635, en is ten opzichte van 2021 (€ 10.848.709) gestegen met 4,0%.
  • Mede door de toename van het aantal patiënten in Ketenzorg is de opbrengst in 2022 gestegen met 3,5% van € 7.596.841 naar € 7.863.312.
  • Het aantal deelnemende huisartsenpraktijken voor Ouderenzorg is in 2022 gestegen van 51 naar 54 praktijken. Het aantal deelnemende huisartsenpraktijken POH-GGZ gelijk is gegroeid van 62 naar 63 praktijken. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten in de zorgprogramma’s zijn gestegen met 5,0% van € 3.251.868 naar € 3.414.321.

Chronische zorg
Productie

Diabetes

13.398

patiënten

COPD

1.435

patiënten

CVRM

HVZ

Patiënten die een hart- en/of vaatziekte hebben 7.163 patiënten

VVR

Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart en/of vaatziekte te krijgen 10.309 patiënten

Ketenzorg

Diabetes

13.189

patiënten

COPD

1.611

patiënten

CVRM

HVZ

Patiënten die een hart- en/of vaatziekte hebben 9.983 patiënten

VVR

Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart en/of vaatziekte te krijgen 10.055 patiënten

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Ketenzorg

Diabetes

13.189

patiënten

COPD

1.611

patiënten

CVRM

HVZ

Patiënten die een hart- en/of vaatziekte hebben 9.983 patiënten

VVR

Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart en/of vaatziekte te krijgen 10.055 patiënten

Zorgprogramma POH GGZ

*betreft data t/m 30.11.2022 (Per december migratie naar ander systeem).

De uitkomsten van de Volgerlanden zijn niet in deze rapportage meegenomen.

Toelichting:

  • Het totaal aantal contacten op de HAP is hoger dan de optelsom van de telefonische contacten, visites en consulten. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de contacten tussen 17.00 en 18.00 uur en de meervoudige contacten (bijvoorbeeld een telefonisch consult gevolgd door een consult, hiervan kan alleen het consult gedeclareerd worden).
  • De contacten tussen 17:00 en 18:00 uur vallen buiten de ‘officiële’ openingstijden van de HAP en vormen opbrengst voor de huisarts.

Toelichting:

  • De opbrengst verrichtingen van de HAP in 2022 is € 7.111.749, dit is 14,1% hoger dan de bijgestelde begroting ad € 6.230.398 en 12,6% hoger dan de opbrengst verrichtingen in 2021 ad € 6.315.326.
  • Sinds 2021 is een verschuiving opgetreden van triage consulten naar consulten. Dit hangt samen met de toename van beeldbelcontacten en afhandeling door de regiearts, beide situaties leiden niet tot een patiënt op de HAP maar worden wel afgehandeld als consult. In overleg met zorgverzekeraars is de productiebegroting bijgesteld om een deel van de overproductie in de laatste 2 maanden van 2022 al te verrekenen.