Jaarbeeld 2022

Sterke, aanspreekbare eerstelijnsorganisatie

Voorwoord

Het jaar 2022 ligt achter ons. We mogen terugkijken op een jaar waarin DrechtDokters mooie stappen heeft kunnen zetten en zich verder heeft gepositioneerd als een sterke, aanspreekbare eerstelijnsorganisatie in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard. De mondiale coronapandemie, die ook DrechtDokters in 2020 en 2021 in zijn greep heeft gehouden, is gedurende het jaar 2022 sterk afgezwakt, waardoor er tijd en ruimte is ontstaan voor andere belangrijke ontwikkelingen, zowel in de zorgsector als binnen de organisatie.

‘We have to change to stay the same’

In Nederland voelen we meer dan ooit de noodzaak om ons te bezinnen op de vraag hoe de zorg op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze kan worden ingericht. Dit geldt zeker ook voor de eerstelijnszorg. Voor een verdere uitwerking van de diverse ontwikkelingen in 2022 en hoe deze zich verhouden tot DrechtDokters verwijzen we u naar de thema’s in dit jaarverslag en wensen u daarbij veel inspiratie en leesplezier.

Wij willen alle medewerkers, huisartsen en regionale zorgpartners hartelijk bedanken voor hun belangrijke inzet in 2022 en spreken daar onze bijzondere waardering voor uit. Ook in het komende jaar willen wij ons graag met hen inzetten om de verschillende doelstellingen uit onze meerjarenstrategie te realiseren, ter ondersteuning van onze huisartsen.

We wensen u veel inspiratie en plezier met het lezen van ons jaarverslag!

Hilda van den Oosterkamp & Cees Bijl
Raad van Bestuur


Focuspunten van dit Jaarbeeld


Thema’s

De diverse ontwikkelingen in 2022 zijn in dit Jaarbeeld verantwoord in zes thema’s.

Ontzorgen

Huisartsenzorg steeds beter georganiseerd

Samenwerking

Slagkracht vergroten


Aandacht

Aandacht voor de specifieke situatie van de patiënt

Spoed

Als zorg niet kan wachten tot het volgende spreekuur

Cijfers

Jaarbeeld 2022


Vooruitblik 2023

Zorg toekomstbestendig inrichten